ไอคอนเว็บ ไอคอนเว็บ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์

บริการวิชาการ

“อย่าลืมเมืองไทย” โดยดร.สุรพล ชามาตย์

“อย่าลืมเมืองไทย” โดยดร.สุรพล ชามาตย์
“อย่าลืมเมืองไทย” โดยดร.สุรพล ชามาตย์ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์

“วัดโคกพระยา” โดยดร.สุรพล ชามาตย์

“วัดโคกพระยา” โดยดร.สุรพล ชามาตย์
“วัดโคกพระยา” โดยดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ลงตีพิมพ์ในนิตยสารกุลสตรีเดือนกรกฎาคม 2560

“พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท จุดศูนย์รวมแห่งดวงใจฯ” โดยดร.สุรพล ชามาตย์

"พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท จุดศูนย์รวมแห่งดวงใจฯ" โดยดร.สุรพล ชามาตย์
"พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท จุดศูนย์รวมแห่งดวงใจฯ" โดยดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์

“โรงพยาบาลจากฟากฟ้า… เทพรัตน์เวชชานุกูลฯ” โดยดร.สุรพล ชามาตย์

"โรงพยาบาลจากฟากฟ้า... เทพรัตน์เวชชานุกูลฯ" โดยดร.สุรพล ชามาตย์
หากเอ่ยนามถึงอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่แล้ว หลายๆ ท่านอาจจะตั้งข้อสงสัยว่า อำเภอนี้อยู่ที่ไหน มีความเป็นอยู่อย่างไร ผมได้มีโอกาสเดินทางด้วยตนเองหลายๆ ครั้ง การเดินทางโดย รถยนต์เส้นทางมีความลดเลี้ยว เคี้ยวคดมาก

ตาม ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีไปขับเคลื่อนสมุนไพรไทย ๔.๐ โดยดร.สุรพล ชามาตย์

ตาม ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีไปขับเคลื่อนสมุนไพรไทย ๔.๐ โดยดร.สุรพล ชามาตย์
“เจ็บป่วยคราใด ใช้ยาไทยก่อนไปพบแพทย์” นี่เป็นประโยคคาพูดของท่านพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่มีความหมายอันมีค่าอย่างยิ่งยวดและได้ใจความหลายๆ ความหมาย ในวลีของคาพูดท่านนั้นได้ครอบคลุมถึงความห่วงใยในประชาชนที่เจ็บไข้ได้ป่วยจากโรค

ความมั่นใจในอุตสาหกรรมไทยโดย คุณ วิทูรย์ สิมะโชคดี หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม พุทธศักราช 2559

ความมั่นใจในอุตสาหกรรมไทยโดย คุณ วิทูรย์ สิมะโชคดี หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม พุทธศักราช 2559
ในวันนี้เรายังขาด "มืออาชีพ" ในด้านต่างๆอีกมาก โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของเราให้สูงขึ้นเทียบชั้นสากลได้ ศาสตร์หลายอย่างที่ว่านี้จะมีประโยชน์สูงสุด