ในอดีตสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมีอธิการบดีเพียงท่านเดียว ที่บริหารดูแลทั้ง 3 วิทยาเขต คือ วิทยาเขตธนบุรี วิทยาเขตลาดกระบัง และวิทยาเขตพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ติดต่อสมาคมฯ

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ชั้น10 อาคารสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STRI)

1518 ถนนพิบูลสงคราม บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

โทร 02-587-7412, 02-587-8187