สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์

KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK ALUMNI ASSOCIATION UNDER THE ROYAL PATRONAGE OF HIS MAJESTY THE KING
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2565
“รวมพลัง 3 พระจอม-บางมดคว้าแชมป์กอล์ฟไรเดอร์ประเพณีครั้งที่ 15 ปี 2022”
บรรยากาศงาน พิธีมอบประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2564
พิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2564
กิจกรรมแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล สศ.มจพ. 2565 วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน นี้
“อย่าลืมเมืองไทย” โดยดร.สุรพล ชามาตย์
“วัดโคกพระยา” โดยดร.สุรพล ชามาตย์
“พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท จุดศูนย์รวมแห่งดวงใจฯ” โดยดร.สุรพล ชามาตย์
“โรงพยาบาลจากฟากฟ้า… เทพรัตน์เวชชานุกูลฯ” โดยดร.สุรพล ชามาตย์
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2565
กิจกรรมแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล สศ.มจพ. 2565 วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน นี้