“อย่าลืมเมืองไทย” โดยดร.สุรพล ชามาตย์

“อย่าลืมเมืองไทย” โดยดร.สุรพล ชามาตย์

“อย่าลืมเมืองไทย” โดยดร.สุรพล ชามาตย์ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์