ไอคอนเว็บ ไอคอนเว็บ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์

สิทธิพิเศษของสมาชิก

สมาชิกของสมาคมฯ มีสิทธิดังต่อไปนี้

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์

การสมัครเป็นสมาชิกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับสิทธิพิเศษ ดังนี้

  1. เข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด มีสิทธิ์ซื้อหุ้นได้ 100,000 บาท โดยซื้อครั้งแรก 1,000 บาท และฝากเงินได้ทุกประเภท
  2. สมาชิกสามารถใช้สถานที่ในนามสมาคมหรือชมรม โดยจะได้รับยกเว้น ค่าเช่าสถานที่
  3. สมัครสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าฯ ได้รับสิทธิพิเศษในการซื้อสินค้ากับทางศูนย์ส่งเสริมสวัสดิการและสิ่งจูงใจ โดยซื้อสินค้าครบ2,000 บาท ขึ้นไป จะได้รับส่วนลด 5% และถ้าซื้อสินค้า 71 ชิ้นขึ้นไป จะได้รับส่วนลด 20%