บรรยากาศงาน พิธีมอบประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2564

บรรยากาศงาน พิธีมอบประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2564

ฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการฯ ขอส่งภาพถ่ายบรรยากาศงาน พิธีมอบประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2564 คลิกเพื่อเข้าชมรูปภาพทั้งหมด  

คลิปถ่ายทอดสดพิธีประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563, 2564 วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณหอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ.