พิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2564

พิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2564