พิธีทำบุญตักบาตร และพิธีรำลึก “ทวาปูชนียาจารย์” มจพ. 2565

วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 มจพ. ได้จัดกิจกรรม ในงานวันรวมน้ำใจชาว มจพ. โดยมีพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีรำลึก “ทวาปูชนียาจารย์” และมีการถ่ายทอดกิจกรรม Online สำหรับท่าน ที่ไม่ได้มาร่วมงานอีกด้วย

พิธีทำบุญตักบาตร ครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัย “63 ปี มจพ. ยืนหยัด นวัตกรรมพัฒนา สร้างคุณค่าสังคมไทย” จัดขึ้นในเวลา 7.15 น.

ศ.ดร. สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเครื่อง ไทยธรรม แด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากวัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย) เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัย “63 ปี มจพ. ยืนหยัด นวัตกรรมพัฒนา สร้างคุณค่าสังคมไทย” เพื่อรำลึกถึงการก่อตั้งมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดี ระหว่างศิษย์เก่ากับคณาจารย์ ศิษย์ปัจจุบัน ผู้เกษียณอายุราชการ บุคลากร เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ในการเผยแพร่ผลงาน ชื่อเสียงและเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัย โดยมีคณะผู้บริหาร บุคลากร มจพ. สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมในพิธีทำบุญตักบาตร และร่วมรับชมพิธีสงฆ์พร้อมกัน ในรูปแบบ ONLINE ได้ที่ https://together.kmutnb.ac.th/ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจัดงาน ภายใต้มาตรการควบคุมโรคของกระทรวง สาธารณสุข ด้วยการตรวจ ATK ทุกท่านก่อนเข้างาน รักษาระยะ ห่างและสวมหน้ากากอนามัยเพื่อความปลอดภัยทุกท่าน ณ ลานอาคารอเนกประสงค์

ต่อมาในเวลา 10.00 น. ศ.ดร. ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลารูปปั้น “ทวาปูชนียาจารย์ ” ศ.ดร.บุญญศักดิ์ ใจจงกิจ อาจารย์และผู้บริหาร ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้ง และผู้บุกเบิก มจพ. และ Dipl. Ing. Karl Stützle อาจารย์และ หัวหน้าผู้เชี่ยวชาญชาวเยอรมันคนแรก โดยมี ศ.ดร. สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มจพ. กล่าวระลึกถึงทวาปูชนียาจารย์ และ ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ มกระธัช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อม และกายภาพ กล่าวรายงาน ร่วมด้วย อดีตอธิการบดี และ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ฯ บุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมในพิธี วางพวงมาลารูปปั้น “ทวาปูชนียาจารย์ ” เพื่อแสดงความเคารพ และร่วมน้อมระลึกถึง ศ. ดร.บุญญศักดิ์ ใจจงกิจ อาจารย์และ ผู้บริหารชาวไทยคนแรก ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งและผู้บุกเบิก มจพ. และ Dip. Ing. Karl Stützle อาจารย์ และหัวหน้าผู้เชี่ยวชาญชาวเยอรมัน คนแรก ซึ่งได้ร่วมกันสร้างสรรค์และวางรากฐานรูปแบบการศึกษา แบบเยอรมัน ให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง และมีชื่อเสียงเด่นดัง เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในนาม “เทคนิคไทย-เยอรมัน” ในการนี้ รศ. ดร. สมชอบ ไชยเวช อดีตอธิการบดี เป็นผู้แทน ครอบครัวใจจงกิจ มอบรถยนต์ให้กับ มจพ. โดยมีอธิการบดี เป็นผู้รับมอบ เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ ศ.ดร.บุญญศักดิ์ ใจจงกิจ และมีการขับร้องเพลงจากวงประดู่แดง ซึ่งเป็นนักศึกษา มจพ. รุ่นปัจจุบัน ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจัดงานภายใต้มาตรการ ควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข ด้วยการตรวจ ATK ทุกท่านก่อนเข้างาน รักษาระยะห่าง และสวมหน้ากากอนามัย เพื่อความปลอดภัยทุกท่าน ณ ลานหน้าอาคารบัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

พัทธนันท์/ข่าว
ทีมประชาสัมพันธ์/ภาพ

(1) ขอขอบคุณ อาจารย์กนกศักดิ์ สุทธิบุตร ศิษย์เก่าดีเด่น 2563 แผนกช่างยนต์ เทคนิคไทย-เยอรมัน (AM) Meister Kraftfahrzeugmechaniker Handwerkskammer อดีตอาจารย์ แผนกช่างยนต์ วทอ. ที่เอื้อเฟื้อข้อมูล และภาพ

(2) ขอขอบคุณพัทธนันท์/ข่าว ทีมประชาสัมพันธ์/ภาพ มจพ.