ไอคอนเว็บ ไอคอนเว็บ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ได้มีพระบรมราชโองการโปรดแกล้าโปรดกระหม่อนแต่งตั้ง นายอุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีม…

มาตราการคัดกรองนักกีฬากอล์ฟ, ผู้สนับสนุนทีมกอล์ฟและผู้ที่จะมาร่วมในงานกอล์ฟการกุศล มจพ.2565

มาตราการคัดกรองนักกีฬากอล์ฟ, ผู้สนับสนุนทีมกอล์ฟและผู้ที่จะมาร่วมในงานกอล์ฟการกุศล มจพ.2565
เรียน นักกีฬากอล์ฟ, ผู้สนับสนุนทีมกอล์ฟและผู้ที่จะมาร่วมในงานกอล์ฟการกุศล มจพ.2565 ในวันที่ 25 กพ.นี้ ณ สนามกอล์ฟคาสคาต้านั้น ทางสมาคมฯ ขอเรียนให้ทราบมาตราการคัดกรองเพื่อความปลอดภัยของทุกๆคนที่มาร่วมงาน

ประชุม สศ.มจพ.ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2564 และสังสรรค์ในวาระโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

ประชุม สศ.มจพ.ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2564 และสังสรรค์ในวาระโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ประชุม สศ.มจพ.ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2564 และสังสรรค์ในวาระโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ขอขอบคุณท่านนายก หรั่ง ที่เตรียมสถานที่ในการต้อนรับพร้อมเยี่ยมชมกิจการ