กอล์ฟการกุศลสมาคมฯ ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

กอล์ฟการกุศลสมาคมฯ ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

ขอขอบคุณศิษย์เก่า ผู้สนับสนุน กรรมการสมาคมฯ และผู้เกี่ยวข้องทุกๆท่าน ที่ได้ร่วมกันทำให้กิจกรรมนี้ประสบผลสำเร็จ มีทีมกอล์ฟเข้าร่วมงาน 81 ทีม จากทีม VIP 22ทีม และทีมทั่วไป 59 ทีม เป็นกำลังใจให้กรรมการสมาคมฯได้ทำงานเพื่อ มจพ และสังคมของเรา

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในพระบรมราชูปภัมภ์

ดูและดาวน์โหลดไฟล์รูปภาพทั้งหมด