พิธีบวงสรวงสมโภชฯ ที่วิทยาเขตระยอง

พิธีบวงสรวงสมโภชฯ ที่วิทยาเขตระยอง

พิธีบวงสรวงสมโภชพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

วันอังคาร ที่ 8 พฤศจิกายน 2559 เวลา 12:38 น.