นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ และกรรมการได้ให้เกียรติร่วมนำกฐินสามัคคี ประจำปี พ.ศ. 2559 ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือไปทอดถวายแด่พระภิกษุผู้จำพรรษาครบถ้วนไตรมาส ณ วัดป่าอัมพวา

นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ และกรรมการได้ให้เกียรติร่วมนำกฐินสามัคคี ประจำปี พ.ศ. 2559 ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือไปทอดถวายแด่พระภิกษุผู้จำพรรษาครบถ้วนไตรมาส ณ วัดป่าอัมพวา

นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ และกรรมการได้ให้เกียรติร่วมนำกฐินสามัคคี ประจำปี พ.ศ. 2559 ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือไปทอดถวายแด่พระภิกษุผู้จำพรรษาครบถ้วนไตรมาส ณ วัดป่าอัมพวา

เมื่อวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2559 ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ และกรรมการได้ให้เกียรติร่วมนำกฐินสามัคคี ประจำปี พ.ศ. 2559 ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือไปทอดถวายแด่พระภิกษุผู้จำพรรษาครบถ้วนไตรมาส ณ วัดป่าอัมพวา เลขที่ 53 บ้านห้วยดินดำ หมู่ที่12 ตำบลหนองรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยมีคณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบันร่วมกันเป็นเจ้าภาพ