สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี พ.ศ. 2559 ณ วัดหนองโพ

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี พ.ศ. 2559 ณ วัดหนองโพ

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี พ.ศ. 2559 ณ วัดหนองโพ

เมื่อวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2559 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี พ.ศ. 2559 ณ วัดหนองโพ ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี คุณทัชชัย ธรรมเที่ยง อุปนายกที่ 2 ได้เดินทางไปเป็นประธานในการทอดกฐินสามัคคีครั้งนี้