นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ เข้าอวยพรและขอพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ท่านพลเอกพงษ์เทพ เทศประทีป เลขาธิการมูลนิธิรัฐบุรุษ ฯพณฯ ท่านพลเอกเปรม ติณสูลานนท์

นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ เข้าอวยพรและขอพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ท่านพลเอกพงษ์เทพ เทศประทีป เลขาธิการมูลนิธิรัฐบุรุษ ฯพณฯ ท่านพลเอกเปรม ติณสูลานนท์

นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ เข้าอวยพรและขอพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ท่านพลเอกพงษ์เทพ เทศประทีป เลขาธิการมูลนิธิรัฐบุรุษ ฯพณฯ ท่านพลเอกเปรม ติณสูลานนท์

เมื่อวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าอวยพรและขอพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ท่านพลเอกพงษ์เทพ เทศประทีป เลขาธิการมูลนิธิรัฐบุรุษ ฯพณฯ ท่านพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ โดยท่านมอบเหรียญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้เป็นที่ระลึก ตลอดจนหนังสือราชสดุดี 60 ปีครองราชย์ ปาฐกถาพิเศษ”เฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มูลนิธิรัฐบุรุษพลเอก เปรม ติณสูลานนท์