นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ พร้อมคณะฯ เข้ากราบขอพร และอวยพรสวัสดีปีใหม่ท่านอดีตอธิการบดี และท่านอธิการบดีมหาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ พร้อมคณะฯ เข้ากราบขอพร และอวยพรสวัสดีปีใหม่ท่านอดีตอธิการบดี และท่านอธิการบดีมหาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ พร้อมคณะฯ เข้ากราบขอพร และอวยพรสวัสดีปีใหม่ท่านอดีตอธิการบดี และท่านอธิการบดีมหาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เมื่อวันจันทร์ ที่ 26 ธันวาคม 2559 เวลา 17.30 น. ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมคณะฯ เข้ากราบขอพร และอวยพรสวัสดีปีใหม่ท่านอดีตอธิการบดี ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ และท่านอธิการบดีมหาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน