นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มอบเข็มกลัดติดเสื้อเพื่อถวายความไว้อาลัย ให้กับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทุกท่าน ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีการศึกษา 2559

นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มอบเข็มกลัดติดเสื้อเพื่อถวายความไว้อาลัย ให้กับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทุกท่าน ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีการศึกษา 2558

นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มอบเข็มกลัดติดเสื้อเพื่อถวายความไว้อาลัย ให้กับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทุกท่าน ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีการศึกษา 2559

เมื่อวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2559  ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ ได้มอบเข็มกลัดติดเสื้อเพื่อถวายความไว้อาลัย ให้กับบัณฑิต  มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทุกท่าน ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ที่จะถึงนี้