นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคุณกรณ์ภัฐวีญ์ ม่วงน้อย กรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าฯ ได้เป็นประธานปลูกป่าชายเลน 100 วัน 100 ต้น 100 คน 100 ใจ ณ จังหวัดระยอง

นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคุณกรณ์ภัฐวีญ์ ม่วงน้อย กรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าฯ ได้เป็นประธานปลูกป่าชายเลน 100 วัน 100 ต้น 100 คน 100 ใจ ณ จังหวัดระยอง

นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคุณกรณ์ภัฐวีญ์ ม่วงน้อย กรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าฯ ได้เป็นประธานปลูกป่าชายเลน 100 วัน 100 ต้น 100 คน 100 ใจ ณ จังหวัดระยอง

วันที่20 ม.ค.2560 นายสุรพล ชามาตย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม และนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคุณกรณ์ภัฐวีญ์ ม่วงน้อย อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง และกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า ได้เป็นประธานโครงการปลูกป่าชายเลน 100 วัน 100 คน 100 ต้น 100 ใจ ร่วมกับ สอจ.รย เทศบาลตำบลประแสร์ บมจ.อีสต์โคส เฟอร์นิเทค บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร และบจก. ไทยเนเจอรัลโฟม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสัตมวาร 100 วัน ณ อนุสรณ์เรือรบประแสร์ ตำบลประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง