ดร. สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมชาย เวชกรรม กรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าฯ ได้ร่วมเป็นเกียรติแสดงความยินดีกับ นักกีฬาและผู้เกี่ยวข้อง ที่ทำชื่อเสียงมาสู่มหาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยสุรนารีเกมส์ครั้งที่ 44

ดร. สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมชาย เวชกรรม กรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าฯ ได้ร่วมเป็นเกียรติแสดงความยินดีกับ นักกีฬาและผู้เกี่ยวข้อง ที่ทำชื่อเสียงมาสู่มหาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยสุรนารีเกมส์ครั้งที่ 44

ดร. สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมชาย เวชกรรม กรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าฯ ได้ร่วมเป็นเกียรติแสดงความยินดีกับ นักกีฬาและผู้เกี่ยวข้อง ที่ทำชื่อเสียงมาสู่มหาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยสุรนารีเกมส์ครั้งที่ 44

เมื่อวันศุกร์ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 17.00 น. ณ ห้องประชุมประดู่แดง อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ดร. สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมชาย เวชกรรม กรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าฯ ได้ร่วมเป็นเกียรติแสดงความยินดีกับ นักกีฬาและผู้เกี่ยวข้อง ที่ทำชื่อเสียงมาสู่มหาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยสุรนารีเกมส์ครั้งที่ 44 “สุนารีเกมส์” ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 – 2 มีนาคม 2560ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารี จังหวัดนครราชสีมา และได้อันดับที่ 32 จาก 107 สถานศึกษา โดยได้รางวัลจากการแข่งขัน 1 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน และ 11 เหรียญทองแดง

ดร. สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมชาย เวชกรรม กรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าฯ ได้ร่วมเป็นเกียรติแสดงความยินดีกับ นักกีฬาและผู้เกี่ยวข้อง ที่ทำชื่อเสียงมาสู่มหาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยสุรนารีเกมส์ครั้งที่ 44