ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ พร้อมด้วย คุณทัชชัย ธรรมเที่ยง อุปนายกคนที่ 2 ได้เดินทางเข้ารดน้ำขอพรจาก คุณมนัส ชัยสวัสดิถานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชัยมนัสบอดี้ จำกัด

ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ พร้อมด้วย คุณทัชชัย ธรรมเที่ยง อุปนายกคนที่ 2 ได้เดินทางเข้ารดน้ำขอพรจาก คุณมนัส ชัยสวัสดิถานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชัยมนัสบอดี้ จำกัด

ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ พร้อมด้วย คุณทัชชัย ธรรมเที่ยง อุปนายกคนที่ 2 ได้เดินทางเข้ารดน้ำขอพรจาก คุณมนัส ชัยสวัสดิถานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชัยมนัสบอดี้ จำกัด

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2560 ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ พร้อมด้วย คุณทัชชัย ธรรมเที่ยง อุปนายกคนที่ 2 ได้เดินทางเข้ารดน้ำขอพรจากคุณมนัส ชัยสวัสดิถานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชัยมนัสบอดี้ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ที่มีอุปการะคุณกับทางสมาคมศิษย์เก่าฯ บริจาครถและออกแบบการก่อสร้างชุดบำบัดน้ำเสียให้กับสมาคมศิษย์เก่าฯ เพื่อรทำโครงการอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ