ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าฯ ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมรดน้ำดำหัวขอพรจากท่านศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ อดีตอธิการบดี และที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าฯ ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมรดน้ำดำหัวขอพรจากท่านศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ อดีตอธิการบดี และที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าฯ ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมรดน้ำดำหัวขอพรจากท่านศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ อดีตอธิการบดี และที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่สืบสานประเพณีไทย จากท่านศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ อดีตอธิการบดี และที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี 2560 ณ ห้องรับรอง ชั้น 4 อาคารคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ