ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ พร้อมด้วยท่านพลเอกบุญชู เกิดโชค ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมรดน้ำดำหัวขอพรจากพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีและประธานมูลนิธิรัฐบุรุษ ซึ่งเป็นอดีตนายกรัฐมนตรี และพลเอกพงษ์เทพ เทศประทีป เลขาธิการมูลนิธิรัฐบุรุษฯ

ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ พร้อมด้วยท่านพลเอกบุญชู เกิดโชค ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมรดน้ำดำหัวขอพรจากพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีและประธานมูลนิธิรัฐบุรุษ ซึ่งเป็นอดีตนายกรัฐมนตรี และพลเอกพงษ์เทพ เทศประทีป เลขาธิการมูลนิธิรัฐบุรุษฯ

ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ พร้อมด้วยท่านพลเอกบุญชู เกิดโชค ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมรดน้ำดำหัวขอพรจากพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีและประธานมูลนิธิรัฐบุรุษ ซึ่งเป็นอดีตนายกรัฐมนตรี และพลเอกพงษ์เทพ เทศประทีป เลขาธิการมูลนิธิรัฐบุรุษฯ

เมื่อวันอังคารที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560 น. ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ เป็นผู้แทนคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย ท่านพลเอกบุญชู เกิดโชค ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่เพื่อสืบสานประเพณีไทย จากท่านพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ประธานมูลนิธิรัฐบุรุษ และอดีตนายกรัฐมนตรี และพลเอกพงษ์เทพ เทศประทีป เลขาธิการมูลนิธิรัฐบุรุษฯ เนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี 2560 ณ ห้องรับรอง ในมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์