ทางสมาคมศิษย์เก่าฯ ขอประชาสัมพันธ์เลื่อนการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม มจพ. วิทยาเขตระยอง

ทางสมาคมศิษย์เก่าฯ ขอประชาสัมพันธ์เลื่อนการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม มจพ. วิทยาเขตระยอง

ทางสมาคมศิษย์เก่าฯ ขอประชาสัมพันธ์เลื่อนการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม มจพ. วิทยาเขตระยอง

ทางสมาคมศิษย์เก่าฯ ขอประชาสัมพันธ์เลื่อนการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม มจพ. วิทยาเขตระยอง ออกไปก่อน เนื่องด้วยต้นกล้าไม้โกงกางที่จะนำมาใช้ในกิจกรรมปลูกป่าชายเลนภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมใหญ่ตามกำหนดการเดิมคือวันอาทิตย์ที่ 30 เมย.60 ยังไม่พร้อมกับจำนวนผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมากที่เป็นกลุ่มเครือข่ายพันธมิตรของสมาคมศิษย์เก่า มจพ.ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่จะเข้าร่วมงาน ทางสมาคมศิษย์เก่าฯ ขออภัยมา ณ โอกาสนี้ และจะรีบประชาสัมพันธ์กำหนดการประชุมใหญ่ใหม่อีกครั้งกับท่านสมาชิกทุกท่านอีกครั้งค่ะ ขออภัยอย่างสูงมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ