ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ พร้อมด้วยคุณณรงค์ บัวบาน กรรมการบริหารและ นายทะเบียน ได้ร่วมแสดงความยินดีแก่ คุณประกอบ วิวิธจินดา ศิษย์เก่าจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ได้รับการแต่งตั้งจากกระทรวงอุตสาหกรรมให้เป็นรองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ พร้อมด้วยคุณณรงค์ บัวบาน กรรมการบริหารและ นายทะเบียน ได้ร่วมแสดงความยินดีแก่ คุณประกอบ วิวิธจินดา ศิษย์เก่าจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ได้รับการแต่งตั้งจากกระทรวงอุตสาหกรรมให้เป็นรองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ พร้อมด้วยคุณณรงค์ บัวบาน กรรมการบริหารและ นายทะเบียน ได้ร่วมแสดงความยินดีแก่ คุณประกอบ วิวิธจินดา ศิษย์เก่าจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ได้รับการแต่งตั้งจากกระทรวงอุตสาหกรรมให้เป็นรองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2560 ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ พร้อมด้วย คุณณรงค์ บัวบาน กรรมการบริหารและนายทะเบียน ได้ร่วมแสดงความยินดีแก่ คุณประกอบ วิวิธจินดา ศิษย์เก่าจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ได้รับการแต่งตั้งจากกระทรวงอุตสาหกรรมให้เป็นรองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม และเยี่ยมพบปะ ร้อยเอกธเนศ จันทกลิ่น รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมและกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าอีกท่านหนึ่ง ณ อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม