เมื่อวันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมแรงร่วมใจกันปลูกป่าชายเลน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมกันสานต่องานที่พ่อทำด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม ณ บริเวณอนุสรณ์เรือรบหลวงประแส หมู่ 1 ต.ปากน้ำประแส อ.แกลง จ.ระยอง

เมื่อวันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมแรงร่วมใจกันปลูกป่าชายเลน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมกันสานต่องานที่พ่อทำด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม ณ บริเวณอนุสรณ์เรือรบหลวงประแส หมู่ 1 ต.ปากน้ำประแส อ.แกลง จ.ระยอง

เมื่อวันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมแรงร่วมใจกันปลูกป่าชายเลน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมกันสานต่องานที่พ่อทำด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม ณ บริเวณอนุสรณ์เรือรบหลวงประแส หมู่ 1 ต.ปากน้ำประแส อ.แกลง จ.ระยอง

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 9.00 – 10.00น. ที่ผ่านมา สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ได้จัดโครงการกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และร่วมกันสานต่องานที่พ่อทำด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม ฟื้นฟูสภาพป่าให้ฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์และเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในพื้นที่สาธารณะในเขตชุมชนท้องถิ่น โดยภายในโครงการฯได้รับเกียรติจากท่านศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุญยโสภณ ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นประธานโครงการฯ ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าฯ รวมทั้งคุณกรณ์ภัฐวีญ์ ม่วงน้อย อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ได้นำทีมข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานอุตสาหกรรม จ.ระยอง และยังมีกลุ่มชมรมบิ๊กไบด์ และประชาชนจำนวน 400 คน เข้าร่วมแรงร่วมใจกันปลูกป่าชายเลนอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณอนุสรณ์เรือรบหลวงประแส หมู่ 1 ต.ปากน้ำประแส อ.แกลง จ.ระยอง