ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ พร้อมด้วยคุณเรวัต สุนทรวิภาต ประธานชมรมศิษย์เก่าเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 3 สถาบัน ปฏิคมและกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล เพื่อจัดหารายได้มาสนับสนุนทีมหุ่นยนต์กู้ภัยของ มจพ.

เมื่อวันพุธที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2560 เวลา 16.30 น. ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย คุณเรวัต สุนทรวิภาต ประธานชมรมศิษย์เก่าเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 3 สถาบัน ปฏิคมและกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล เพื่อจัดหารายได้มาสนับสนุนทีมหุ่นยนต์กู้ภัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือสำหรับการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน World Robocup Rescue 2017 ณ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจะมีการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ในวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ Blu-O-RHYTHM S BOWL ชั้น 4 เอสพลานาด งามวงศ์วาน-แคราย โดยท่านศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุติ บุณยโสภณ ให้เกียรติเป็นประธานกรรมการดำเนินงาน ณ ห้องประชุม 215 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ