เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯตรวจสอบความก้าวหน้าโครงการรถบำบัดน้ำเสียเคลื่อนที่ สุดยอดนวัตกรรมคันแรกของประเทศไทย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตรวจสอบความก้าวหน้า โครงการรถบำบัดน้ำเสียเคลื่อนที่ สุดยอดนวัตกรรมคันแรกของประเทศไทย ณ บริษัท ชัยมนัสบอดี้ จำกัด ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เพื่อเตรียมการทดสอบประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียของชุดบำบัดน้ำเสียที่ติดตั้งบนตัวรถฯ ในวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ ลานสัญลักษณ์คัตเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ