เมื่อวันพุธที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ 3 มูลนิธิ ณ ห้องประชุมพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อาคารมูลนิธิรัฐบุรุษฯ

เมื่อวันพุธที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ 3 มูลนิธิ ซึ่งได้แก่ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ มูลนิธิรักเมืองไทย และมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ณ ห้องประชุมพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อาคารมูลนิธิรัฐบุรุษ ในงานดังกล่าว พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ท่านประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ ได้ให้เกียรติเดินทางมาร่วมงานด้วย โดยพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ท่านองคมนตรีได้กล่าวต้อนรับ