เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 น. ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯพร้อมด้วยกรรมการบริหาร ดำเนินการทดสอบระบบบำบัดน้ำเสียและประสิทธิภาพของรถบำบัดน้ำเสียเคลื่อนที่สุดยอดนวัตกรรมคันแรกของประเทศไทย และถ่ายทำวีดีทัศน์ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ ณ สวนรุขชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 น. ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯพร้อมด้วยกรรมการบริหาร ดำเนินการทดสอบระบบบำบัดน้ำเสียและประสิทธิภาพของรถบำบัดน้ำเสียเคลื่อนที่สุดยอดนวัตกรรมคันแรกของประเทศไทย และถ่ายทำวีดีทัศน์ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ ณ สวนรุขชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 น. ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯพร้อมด้วยกรรมการบริหาร ดำเนินการทดสอบระบบบำบัดน้ำเสียและประสิทธิภาพของรถบำบัดน้ำเสียเคลื่อนที่สุดยอดนวัตกรรมคันแรกของประเทศไทย และถ่ายทำวีดีทัศน์ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ ณ สวนรุขชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 น. ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ พร้อมด้วยคุณทัชชัย ธรรมเที่ยง อุปนายก คุณเรวัต สุนทรวิภาต ปฏิคม และผู้ช่วยศาสตร์จารย์ สมชาย เวชกรรม กรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าฯ ดำเนินการทดสอบระบบบำบัดน้ำเสียและประสิทธิภาพของรถบำบัดน้ำเสียเคลื่อนที่สุดยอดนวัตกรรมคันแรกของประเทศไทย และถ่ายทำวีดีทัศน์ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ ณ สวนรุขชาติ (ที่มีสัญลักษณ์คัตเตอร์ตั้งอยู่) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยท่านศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุญยโสภณ ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยฯ และศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี พร้อมทั้งคณาจารย์ของมจพ. ให้เกียรติเข้าร่วมถ่ายทำวีดีทัศน์พร้อมทั้งชมการสาธิตการทดสอบระบบบำบัดน้ำเสียในครั้งนี้ด้วย