เมื่อวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ณ สโมสรอัลไพน์กอล์ฟ

เมื่อวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ณ สโมสรอัลไพน์กอล์ฟ

เมื่อวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ณ สโมสรอัลไพน์กอล์ฟ

เมื่อวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ จากศาสตราจารย์ ดร. ธีรวุฒิ บุณยโสภณ ณ สโมสรอัลไพน์กอล์ฟ โดยมีดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ พร้อมด้วยกรรมการบริหาร และแขกผู้มีเกียรติจำนวนมากเข้าร่วมงานในครั้งนี้ บรรยากาศภายในงานการแข่งขันเต็มเป็นไปด้วยการพบปะสังสรรค์ และออกกำลังกายร่วมกันอย่างอบอุ่นของสมาชิกศิษย์เก่าฯ