ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ ให้สัมภาษณ์และร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการข่าว 3 มิติ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการรถบำบัดน้ำเสียเคลื่อนที่สุดยอดนวัตกรรมคันแรกของประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ ให้สัมภาษณ์และร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการข่าว 3 มิติ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการรถบำบัดน้ำเสียเคลื่อนที่สุดยอดนวัตกรรมคันแรกของประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ ให้สัมภาษณ์และร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการข่าว 3 มิติ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการรถบำบัดน้ำเสียเคลื่อนที่สุดยอดนวัตกรรมคันแรกของประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เวลา 14.00 น. ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ พร้อมทั้งคุณปรีชา รุ่งรัตน์ อุปนายกที่ 1 คุณเรวัต สุนทรวิภาต ปฏิคม คุณณรงค์ บัวบาน นายทะเบียน ผู้ช่วยศาสตร์จารย์สมชาย เวชกรรม กรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าฯ และคุณเฉลิม บุญเฉียน ที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่าฯ ได้ให้สัมภาษณ์และร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการข่าว 3 มิติของไทยทีวีสีช่อง 3 รวมทั้งทดสอบระบบบำบัดน้ำเสียและประสิทธิภาพของรถบำบัดน้ำเสียเคลื่อนที่สุดยอดนวัตกรรมคันแรกของประเทศไทย เพื่อถ่ายทำวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ณ บริเวณสวนรุขชาติ ที่มีสัญลักษณ์คัตเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยมีท่านศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พร้อมทั้งคณาจารย์ ให้เกียรติเข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ฯ และชมการสาธิตการทดสอบระบบบำบัดน้ำเสียในครั้งนี้ด้วย