สมาคมศิษย์เก่าฯ ร่วมบริจาคน้ำดื่มให้แก่สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา (หญิง) หรือบ้านราชาวดีหญิง ต. บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จำนวน 1,000 ขวด

สมาคมศิษย์เก่าฯ ร่วมบริจาคน้ำดื่มให้แก่สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา (หญิง) หรือบ้านราชาวดีหญิง ต. บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จำนวน 1,000 ขวด

สมาคมศิษย์เก่าฯ ร่วมบริจาคน้ำดื่มให้แก่สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา (หญิง) หรือบ้านราชาวดีหญิง ต. บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จำนวน 1,000 ขวด

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เวลา 14.00 น. ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ ได้ร่วมบริจาคน้ำดื่มให้แก่สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา (หญิง) หรือบ้านราชาวดีหญิง ต. บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จำนวน 1,000 ขวด