เมื่อวันอังคารที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2560 ดร.สุพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ และคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดพิธีส่งมอบ “รถบำบัดน้ำเสียเคลื่อนที่สุดยอดนวัตกรรมคันแรกของประเทศไทย” ให้แก่กองทัพบก

เมื่อวันอังคารที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2560 ดร.สุพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ และคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดพิธีส่งมอบ “รถบำบัดน้ำเสียเคลื่อนที่สุดยอดนวัตกรรมคันแรกของประเทศไทย” ให้แก่กองทัพบก

เมื่อวันอังคารที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2560 ดร.สุพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ และคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดพิธีส่งมอบ “รถบำบัดน้ำเสียเคลื่อนที่สุดยอดนวัตกรรมคันแรกของประเทศไทย” ให้แก่กองทัพบก

เมื่อวันอังคารที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2560 ดร.สุพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า และคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดพิธีส่งมอบ “รถบำบัดน้ำเสียเคลื่อนที่สุดยอดนวัตกรรมคันแรกของประเทศไทย” ให้แก่กองทัพบก ซึ่งได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีและประธานมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นประธานในพิธี โดยมีพลเอกเฉลิมชัย สิทธิสารท ผู้บัญชาการทหารบก เป็นผู้รับมอบ ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โครงการจัดสร้างรถบำบัดน้ำเสียเคลื่อนที่อัจฉริยะสุดยอดนวัตกรรมคันแรกของประเทศไทยเป็นโครงการที่ทางสมาคมศิษย์เก่าฯ ร่วมกับมูลนิธิรัฐบุรุษฯ รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ทองประสิทธิ์ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกันออกแบบ วิจัยและสนับสนุนในการจัดสร้างรถบำบัดน้ำเสียเคลื่อนที่อัจฉริยะสุดยอดนวัตกรรมคันแรกของประเทศไทยขึ้นมา เพื่อช่วยลดมลพิษทางน้ำและฟื้นฟูธรรมชาติ คืนน้ำดีให้กับแหล่งน้ำ และเพื่อเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม นอกจากนั้นภายในงานพิธีมีการมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 20 ชุดให้กับโรงเรียนบ้านหนองเพรางาย ต.หนองเพรางาย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี เพื่อทางโรงเรียนฯจะได้นำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนกับนักเรียนต่อไปด้วย

https://youtu.be/WAFaGdnFkFo