สื่อมวลชนลงข่าวโครงการรถบำบัดน้ำเสียเคลื่อนที่ สุดยอดนวัตกรรมคันแรกของไทย

สื่อมวลชนลงข่าวโครงการรถบำบัดน้ำเสียเคลื่อนที่ สุดยอดนวัตกรรมคันแรกของไทย

สื่อมวลชนลงข่าวโครงการรถบำบัดน้ำเสียเคลื่อนที่ สุดยอดนวัตกรรมคันแรกของไทย

สื่อมวลชนต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันอังคารที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2560 และหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับที่ 14402 ปีที่ 40 วันพุธที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ลงข่าวพิธีส่งมอบรถบำบัดน้ำเสียเคลื่อนที่ สุดยอดนวัตกรรมคันแรกของไทยให้กับกองทัพบก โดยมี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีและประธานมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูณลานนท์ เป็นประธานในพิธี ซึ่งทางสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมให้การสนับสนุนโครงการรถบำบัดน้ำเสียเคลื่อนที่ สุดยอดนวัตกรรมคันแรกของไทยนี้มาโดยตลอด เพื่อช่วยลดมลพิษทางน้ำ ฟื้นฟูธรรมชาติ และคืนน้ำดีให้กับแหล่งน้ำ