กำหนดการงานทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันสถาปนาสมาคมศิษย์เก่าฯ มจพ. ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวันที่อาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2560

กำหนดการงานทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันสถาปนาสมาคมศิษย์เก่าฯ มจพ. ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวันที่อาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2560