ดร.สุพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ และคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า จัดงานทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวันสถาปนาสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ดร.สุพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ และคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า จัดงานทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวันสถาปนาสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ดร.สุพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ และคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า จัดงานทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวันสถาปนาสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 09.00 น. ดร.สุพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าฯ จัดงานทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวันสถาปนาสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยเมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2558พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ได้พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณให้สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ จึงได้ถือเอาวันดังกล่าวเป็นวันสถาปนาสมาคมศิษย์เก่าฯในทุกๆปี ซึ่งงานครั้งนี้จัดขึ้น ณ สำนักงานสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชั้น 10 อาคารสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(STRI) มจพ.