ร่วมทำสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความภูมิใจ และความเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สมาคมศิษย์เก่าฯ จึงขอเชิญส่งผลงานประกวดออกแบบสติกเกอร์ไลน์

ร่วมทำสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความภูมิใจ และความเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สมาคมศิษย์เก่าฯ จึงขอเชิญส่งผลงานประกวดออกแบบสติกเกอร์ไลน์

ร่วมทำสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความภูมิใจ และความเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สมาคมศิษย์เก่าฯ จึงขอเชิญส่งผลงานประกวดออกแบบสติกเกอร์ไลน์

ส่งใบสมัครพร้อมไฟล์ภาพได้ที่
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อาคารสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หรือทางอีเมล: nt.kmutnb@gmail.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-5877412, 092-9563672

(ประกาศผลรางวัลในวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2560)