เมื่อวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 คุณทัชชัย ธรรมเที่ยง อุปนายกที่ 2 มอบรางวัลรถยนต์ TOYOTA VIOS รุ่น J ให้กับผู้ชนะการแข่งขันกอล์ฟการกุศล

เมื่อวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 คุณทัชชัย ธรรมเที่ยง อุปนายกที่ 2 มอบรางวัลรถยนต์ TOYOTA VIOS รุ่น J ให้กับผู้ชนะการแข่งขันกอล์ฟการกุศล

เมื่อวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 คุณทัชชัย ธรรมเที่ยง อุปนายกที่ 2 มอบรางวัลรถยนต์ TOYOTA VIOS รุ่น J ให้กับผู้ชนะการแข่งขันกอล์ฟการกุศล

เมื่อวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ ได้มอบหมายให้คุณทัชชัย ธรรมเที่ยง อุปนายกที่ 2 ของสมาคมศิษย์เก่าฯ เป็นผู้มอบรางวัลรถยนต์ TOYOTA VIOS รุ่น J ให้กับผู้ชนะการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ที่ทางสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดขึ้นเพื่อชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศจาก ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ ณ สโมสรอัลไพน์กอล์ฟ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา