เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 คุณทัชชัย ธรรมเที่ยง อุปนายกที่ 2 และคุณสวัสดิ์ ลิขิตประยูรยงศ์ ผู้อำนวยการสมาคมศิษย์เก่าฯ ร่วมงาน“ด้วยรักและผูกพันแด่ผู้เกษียณ มจพ. 2560”

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 คุณทัชชัย ธรรมเที่ยง อุปนายกที่ 2 และคุณสวัสดิ์ ลิขิตประยูรยงศ์ ผู้อำนวยการสมาคมศิษย์เก่าฯ ร่วมงาน“ด้วยรักและผูกพันแด่ผู้เกษียณ มจพ. 2560”

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 คุณทัชชัย ธรรมเที่ยง อุปนายกที่ 2 และคุณสวัสดิ์ ลิขิตประยูรยงศ์ ผู้อำนวยการสมาคมศิษย์เก่าฯ ร่วมงาน“ด้วยรักและผูกพันแด่ผู้เกษียณ มจพ. 2560”

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ มอบหมายให้คุณทัชชัย ธรรมเที่ยง อุปนายกที่ 2 และคุณสวัสดิ์ ลิขิตประยูรพงศ์ ผู้อำนวยการสมาคมศิษย์เก่าฯ เข้าร่วมงาน “ด้วยรักและผูกพันแด่ผู้เกษียณ มจพ. 2560” เวลา 14.30 น. ถึง 18.00 น. ณ หอประชุมประดู่แดง ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณ ประจำปี 2560 จำนวน 44 คน