เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 คุณทัชชัย ธรรมเที่ยง อุปนายก และคุณสวัสดิ์ ลิขิตประยูรพงศ์ ผู้อำนวยการสมาคมศิษย์เก่าฯ ร่วมงาน “รวมใจพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 คุณทัชชัย ธรรมเที่ยง อุปนายก และคุณสวัสดิ์ ลิขิตประยูรพงศ์ ผู้อำนวยการสมาคมศิษย์เก่าฯ ร่วมงาน “รวมใจพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 คุณทัชชัย ธรรมเที่ยง อุปนายก และคุณสวัสดิ์ ลิขิตประยูรพงศ์ ผู้อำนวยการสมาคมศิษย์เก่าฯ ร่วมงาน “รวมใจพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 คุณทัชชัย ธรรมเที่ยง อุปนายก และคุณสวัสดิ์ ลิขิตประยูรพงศ์ ผู้อำนวยการสมาคมศิษย์เก่าฯ ร่วมงาน “รวมใจพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ เพื่อถวายเป็นราชสักการะ เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูตาของชาว มจพ. ต่อในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ณ หอประชุมประดู่แดง ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์