เมื่อวันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2560 คุณทัชชัย ธรรมเที่ยง อุปนายก ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2560 ณ วัดเนินหอม จ.ปราจีนบุรี

เมื่อวันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2560 คุณทัชชัย ธรรมเที่ยง อุปนายก ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2560 ณ วัดเนินหอม จ.ปราจีนบุรี

เมื่อวันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2560 คุณทัชชัย ธรรมเที่ยง อุปนายก ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2560 ณ วัดเนินหอม จ.ปราจีนบุรี

เมื่อวันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2560 คุณทัชชัย ธรรมเที่ยง อุปนายก ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2560 ณ วัดเนินหอม จ.ปราจีนบุรี เพื่อนำปัจจัยร่วมบริจาคสมทบทุนปฏิสังขรณ์ศาสนสถานภายในวัด ซึ่งทรุดโทรมไปตามกาลเวลา เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน วัด เพื่อทำนุบำรุงพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบต่อไป