เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ และคณะผู้บริหารสมาคมศิษย์เก่าฯ ร่วมงาน “วางพานพุ่มถวายสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2560”

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ และคณะผู้บริหารสมาคมศิษย์เก่าฯ ร่วมงาน “วางพานพุ่มถวายสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2560”

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ และคณะผู้บริหารสมาคมศิษย์เก่าฯ ร่วมงาน “วางพานพุ่มถวายสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2560”

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ และคณะผู้บริหารสมาคมศิษย์เก่าฯ ร่วมงาน “วางพานพุ่มถวายสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2560” เพื่อประกาศราชสดุดีเทิดพระเกียรติคุณ เนื่องในโอกาสวันพระบรมราชสมภพ เวียนมาบรรจบครบ 213 ปี ( 18 ตุลาคม 2560) เพื่อเป็นการน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มจพ.