เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 สมาคมศิษย์เก่าฯ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2560

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 สมาคมศิษย์เก่าฯ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2560

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 สมาคมศิษย์เก่าฯ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2560

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ในที่ประชุมกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯประจำเดือนตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าฯ ร่วมกันแสดงความยินดีกับ ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม และรองโฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2560