เมื่อวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2560 สมาคมศิษย์เก่าฯ ได้จัดซุ้มสำหรับถ่ายภาพเพื่อร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2560 สมาคมศิษย์เก่าฯ ได้จัดซุ้มสำหรับถ่ายภาพเพื่อร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2560 สมาคมศิษย์เก่าฯ ได้จัดซุ้มสำหรับถ่ายภาพเพื่อร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2560 สมาคมศิษย์เก่าฯ ได้จัดซุ้มสำหรับถ่ายภาพเพื่อแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปีการศึกษา 2559