เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกคมศิษย์เก่าฯ และคุณทัชชัย ธรรมเที่ยง อุปนายก เข้าร่วมงานพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก มจพ. ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกคมศิษย์เก่าฯ และคุณทัชชัย ธรรมเที่ยง อุปนายก เข้าร่วมงานพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก มจพ. ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกคมศิษย์เก่าฯ และคุณทัชชัย ธรรมเที่ยง อุปนายก เข้าร่วมงานพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก มจพ. ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯและคุณทัชชัย ธรรมเที่ยง อุปนายก เข้าร่วมงานพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก มจพ. ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา