ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าแก้ไขปัญหาน้ำเสียในคลองภาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร

ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าแก้ไขปัญหาน้ำเสียในคลองภาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร

ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าแก้ไขปัญหาน้ำเสียในคลองภาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับการร้องขอจาก พลเอกวิวรรธน์ สุชาติประธานบอร์ดการทางพิเศษแห่งประเทศไทย และเลขานุการผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ให้เข้าไปแก้ไขปัญหาน้ำเสียบริเวณพื้นที่วัด โดยหัวหน้าผู้ตรวจราชการ ได้ใช้สารเอนไซน์ ละลายน้ำและสาดเอ็นไซน์ในรูปของเหลวเพื่อฟื้นฟูสภาพน้ำเสีย ซึ่งประโยชน์ของสารเอนไซน์นี้ช่วยลดค่า BOD,COD และสารแขวนลอยอื่นๆ แก้ไขปัญหาการเน่าเสียขั้นรุนแรง ลดปัญหาเรื่องกลิ่น ไขมันแป้ง น้ำตาล เคมี รวมถึงแก๊สพิษต่างๆ เช่น ลด H2S,NH4 สามารถย่อยสลายน้ำเสียได้อย่างรวดเร็ว