เมื่อวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ และคณะกรรมการบริหาร ได้ร่วมเดินทางไปตรวจติดตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาฯ ณ โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล รวมทั้งบริจาคสิ่งของให้กับโรงเรียนบ้านเฮาะวิทยา และโรงเรียนบ้านผานัง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ และคณะกรรมการบริหาร ได้ร่วมเดินทางไปตรวจติดตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาฯ ณ โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล รวมทั้งบริจาคสิ่งของให้กับโรงเรียนบ้านเฮาะวิทยา และโรงเรียนบ้านผานัง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ และคณะกรรมการบริหาร ได้ร่วมเดินทางไปตรวจติดตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาฯ ณ โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล รวมทั้งบริจาคสิ่งของให้กับโรงเรียนบ้านเฮาะวิทยา และโรงเรียนบ้านผานัง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 นำโดย ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ และคณะกรรมการบริหาร ได้ร่วมเดินทางไปประชุมสัญจรและตรวจติดตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล ณ โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล รวมทั้งบริจาคสิ่งของให้กับโรงเรียนบ้านเฮาะวิทยา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ และในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ได้เดินทางไปเยี่ยมชมโรงเรียนและบริจาคสิ่งของให้กับโรงเรียนบ้านผานัง ซึ่งทางโรงเรียนบ้านผานังได้จัดเตรียมการแสดงของนักเรียน และอาหารไว้ต้อนรับเป็นอย่างดี