ขอเรียนเชิญ ศิษย์เก่า มจพ. ทุกท่านเข้าร่วมงานวันรวมน้ำใจชาว มจพ. ประจำปี 2561

ขอเรียนเชิญ ศิษย์เก่า มจพ. ทุกท่านเข้าร่วมงานวันรวมน้ำใจชาว มจพ. ประจำปี 2561