นายทัชชัย ธรรมเที่ยง นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ และคณะกรรมการบริหาร ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลารูปปั้น “ทวาปูชนียาจารย์” ในงานวันรวมน้ำใจชาว มจพ. วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 59 ปี ในวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นายทัชชัย ธรรมเที่ยง นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ และคณะกรรมการบริหาร ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลารูปปั้น “ทวาปูชนียาจารย์” ในงานวันรวมน้ำใจชาว มจพ. วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 59 ปี ในวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นายทัชชัย ธรรมเที่ยง นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ และคณะกรรมการบริหาร ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลารูปปั้น “ทวาปูชนียาจารย์” ในงานวันรวมน้ำใจชาว มจพ. วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 59 ปี ในวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นายทัชชัย ธรรมเที่ยง นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ และคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าฯ ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลารูปปั้น “ทวาปูชนียาจารย์” เพื่อแสดงความเคารพและน้อมระลึก ศาสตราจารย์ ดร.บุญญศักดิ์ จงใจกิจ อาจารย์และผู้บริหารชาวไทยคนแรก ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งและผู้บุกเบิก มจพ. และ Dip. Ing. Karl Stutzle อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญชาวเยอรมันคนแรก เนื่องในงานวันรวมน้ำใจชาว มจพ. ประจำปี 2561 วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 59 ปี ในวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ลานหน้าอาคาร TGGS มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ