เรียนเชิญประชุมใหญ่ประจำปี 2561

เรียนเชิญประชุมใหญ่ประจำปี 2561

เรียนเชิญประชุมใหญ่ประจำปี 2561

เรียนเชิญประชุมใหญ่ประจำปี 2561 ในวันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะบริหารธุรกิจ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ระหว่างเวลา 9.00-12.00 น.