สมาคมศิษย์เก่าฯ ได้เตรียมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เพื่อจะมอบให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

สมาคมศิษย์เก่าฯ ได้เตรียมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เพื่อจะมอบให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

เมื่อวันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2561 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เตรียมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จำนวน 30 ชุด เพื่อจะส่งมอบให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยองในวันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2561 นี้